VyšeHrátky 2018 - pro školy

Milí přátelé, vážení pedagogové,

vítejte v Československu!

Píše se rok 1918, první světová válka je u konce a v srdci Evropy se schyluje k velkým změnám, které neminou ani Čechy a Slováky! Umíte si představit jak vznikalo Československo? Jak vůbec probíhá zakládání nového státu? Vydobít státní suverenitu, získat území, vytvořit nezaměnitelné státní symboly, to vše k tomu patří a není to jen tak. Stát není samozřejmost, nikdo nám ho jen tak nedá, a když ho máme, musíme se o něj sami dobře starat. Dnes, přesně o 100 let později, v roce 2018 oslavujeme výročí založení Československa a měli bychom si toho vážit.

Vydejte se po stopách prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, objevujte, co všechno k založení nového státu patří a nezapomeňte, že se někdy národ musí skutečně semknout a táhnout za jeden provaz, aby to všechno zvládnul.

PRACOVNÍ LISTY PRO ROK 2018 KE STAŽENÍ ZDE.

Cílem tzv. divadelní bojovky je představit dětem významné období vzniku naší republiky, a to jak v širších kontextech, tak v konkrétních událostech. Nechceme dětem dávat přednášky a vtloukat jim násilím do hlav fakta, jde nám spíš o zapamatování principů, poznání možností dalšího využití, aplikace do praxe a pochopení souvislostí.

Program staví na silném zážitku dětí a je zpracován skrze interaktivní scénografické objekty, které nahrazují tradiční pouťové atrakce. Stanoviště jsou obsluhované zkušenými herci dlouhodobě spolupracujícími se Studiem DAMÚZA v oblasti přímé komunikace s dětským návštěvníkem. Divadelní interaktivní bojovka vytváří ideální atmosféru a podmínky pro školní kolektivy.

Program je určen pro školní kolektivy 3. - 8. tříd základních škol. Bojovka bude premiérována na 15. ročníku interaktivního festivalu VyšeHrátky, který se uskuteční v termínu 3. – 12. září 2018. Tvůrci VyšeHrátek čerpají z metod zážitkové pedagogiky, osobnostně-sociální výchovy a snaží se naplňovat moderní principy výchovy uměním.

Stavíme na silném zážitku dětí a program bojovky zpracováváme skrze interaktivní scénograficky zpracované objekty, které suplují tradiční pouťové atrakce a jsou obsluhované zkušenými herci dlouhodobě spolupracujícími s festivalem v oblasti přímé komunikace s dětským návštěvníkem. Projekt vychází z konceptu přístupu k návštěvníkovi, jako k partnerovi, jehož participace je pro proces podstatná.

Program v délce cca 2 hodin nabízíme pro školy po předchozím objednání v následujících termínech: ve všední dny 3. až 12. září 2018 od 9:00 nebo od 10:30 v rámci festivalu VyšeHrátky.

Vzhledem k tradičně vysoké poptávce, prosíme o co nejrychlejší rezervaci. Pokud máte zájem o podrobnější informace o či rezervace využijte následující kontakt:

Sára Pospíšilová
sara.pospisilova@damuza.cz
+420 724 006 503

Můžete čekat program v délce 1,5 až 2 hodin v prostoru Královské a knížecí akropole na Starém purkrabství na Vyšehradě. Zde jsou rozmístěny scénografické objekty, kolem kterých bude probíhat několik neobvyklých her a zážitkových i poznávacích aktivit. Cílem není za každou cenu projít všemi stanovišti. Učitelé dostanou také pracovní listy vztahující se k tomuto tématu, aby se k němu mohli ve škole ještě v klidu vrátit.

Cena programu: dítě 90 Kč, učitel zdarma

Začátky programu vždy v 9:00 nebo 10:30


Umění - hra – vzdělávání. To jsou základní vyšehrátkovská hesla, která se snažíme programem dětské hřiště rozvíjet. Děti a učitelé odejdou z našeho programu nejen příjemně pobaveni, ale bude jim zprostředkován i umělecký zážitek a vzbuzena chuť k poznávání nových věcí. Doufáme, že rodiče a učitelé, kteří naše hřiště navštíví, vezmou naše divadelní atrakce jako podnět k rozhovoru s dětmi.