VyšeHrátky 2017 - pro školy

Milí přátelé, vážení pedagogové,

po historicky laděných tématech trenažéru komunismu, období 2. světové války nebo Po stopách Karla IV. obrátilo studio Damúza pro rok 2017 svou pozornost k přírodním vědám - fyzice, chemii, biologii a dalším. Tento krok následoval i po konzultacích s pedagogy z dříve zúčastněných škol. Letošním tématem jsou tedy objevy a vynálezy.

Cílem tzv. divadelní bojovky je představit dětem významné vynálezy a vynálezce, objevy a objevitele, a to jak v širších kontextech, tak v konkrétních událostech. Nechceme dětem pouze předvádět pokusy nebo si hrát na IQ parky, jde nám spíš o zapamatování principů, poznání možností dalšího využití, aplikace do praxe a pochopení souvislostí.

Pracovní list 2017

Pracovní list k bojovce VyšeHrátek 2017 ke stažení ZDE.

Program staví na silném zážitku dětí a je zpracován skrze interaktivní scénografické objekty, které nahrazují tradiční pouťové atrakce. Stanoviště jsou obsluhované zkušenými herci dlouhodobě spolupracujícími se Studiem DAMÚZA v oblasti přímé komunikace s dětským návštěvníkem. Divadelní interaktivní bojovka vytváří takovou atmosféru a podmínky, aby se festivalových aktivit mohly účastnit školní kolektivy, ale také děti spolu se svými rodiči.

Bojovku tvoří 7 hravých zastavení, na kterých se účastníci nejen dozvědí, ale především sami zažijí, jak to bylo mezi Edisonem a Teslou, k čemu dopomohl svými vynálezy Marconi, že Albert Einstein působil na patentovém úřadě, seznámí se s principy hydrauliky, kterými je provede zkušený Méchanikos, zažijí si, jaké nervy měl asi Louis Pasteur, když testoval vakcínu proti vzteklině a v neposlední řadě zjistí, jak je to s gravitací i pověstným jablkem Isaaca Newtona.

Program je určen pro školní kolektivy 3. - 8. tříd základních škol a také pro rodiny s dětmi, které chtějí trávit svůj volný čas aktivně. Bojovka bude premiérována na 13. ročníku interaktivního festivalu VyšeHrátky 2017, který se uskuteční v termínu 4. – 10. září 2017. Tvůrci VyšeHrátek čerpají z metod zážitkové pedagogiky, osobnostně-sociální výchovy a snaží se naplňovat moderní principy výchovy uměním.

Stavíme na silném zážitku dětí a program bojovky zpracováváme skrze interaktivní scénograficky zpracované objekty, které suplují tradiční pouťové atrakce a jsou obsluhované zkušenými herci dlouhodobě spolupracujícími s festivalem v oblasti přímé komunikace s dětským návštěvníkem. Projekt vychází z konceptu přístupu k návštěvníkovi, jako k partnerovi, jehož participace je pro proces podstatná.

Program v délce cca 2 hodin nabízíme pro školy po předchozím objednání v následujících termínech:
4. až 8. září 2017 od 9:00 nebo od 10:30 v rámci festivalu VyšeHrátky.

Vzhledem k tradičně vysoké poptávce, prosíme o co nejrychlejší rezervaci. Pokud máte zájem o podrobnější informace o či rezervace využijte následující kontakt:

Barbora Adolfová
bara.adolfova@gmail.com
+420 608 957 317

Můžete čekat program v délce 1,5 až 2 hodin v prostoru Královské a knížecí akropole na Starém purkrabství na Vyšehradě. Zde jsou rozmístěny scénografické objekty, kolem kterých bude probíhat několik neobvyklých her a zážitkových i poznávacích aktivit. Cílem není za každou cenu projít všemi stanovišti. Učitelé dostanou také pracovní listy vztahující se k tomuto tématu, aby se k němu mohli ve škole ještě v klidu vrátit.

Cena programu: dítě 90 Kč, učitel zdarma

Začátky programu vždy v 9:00 nebo 10:30


Umění - hra – vzdělávání. To jsou základní vyšehrátkovská hesla, která se snažíme programem dětské hřiště rozvíjet. Děti a učitelé odejdou z našeho programu nejen příjemně pobaveni, ale bude jim zprostředkován i umělecký zážitek a vzbuzena chuť k poznávání nových věcí. Doufáme, že rodiče a učitelé, kteří naše hřiště navštíví, vezmou naše divadelní atrakce jako podnět k rozhovoru s dětmi.