VyšeHrátky pro školy

Po stopách Karla IV. Zážitková divadelní bojovka při příležitosti 700. výročí narození českého krále

Milí přátelé, vážení pedagogové,

po loňském velmi úspěšném uvedení bojovky s tématem 2. světové války i letos pokračujeme v přibližování naší historie.
Letošní bojovka s názvem Po stopách Karla IV. se věnuje letošnímu 700. výročí narození krále Karla IV.
Cílem tzv. divadelní bojovky je nejen představit Karla IV. jako nejvýznamnějšího českého panovníka, ale také jako urbanistu a velkého vizionáře – renesančního člověka, který v mnohém předběhl svou dobu. Nechceme pouze zprostředkovat dobu Karla IV., ale zabývat se otázkou, proč je pro nás po 700 letech Karel IV. důležitý.
Program staví na silném zážitku dětí a je zpracován skrze interaktivní scénograficky zpracované objekty, které suplují tradiční pouťové atrakce a jsou obsluhované zkušenými herci dlouhodobě spolupracujícími s festivalem v oblasti přímé komunikace s dětským návštěvníkem.
Projekt vychází z konceptu přístupu k návštěvníkovi, jako k partnerovi, jehož participace je pro proces podstatná.

Program v délce cca 2 hodin nabízíme pro školy po předchozím objednání v následujících termínech:
5. až 9. září 2016 od 9:00 nebo od 10:30 v rámci festivalu VyšeHrátky.

Program propojuje principy umění - hra – vzdělávání a doporučujeme ho pro 3., 4., 5. a 6. třídy ZŠ jako vhodný doplněk vlastivědy, dějepisu, výchovy k občanství a estetických výchov. Tvůrci VyšeHrátek čerpají z metod zážitkové pedagogiky, osobnostně-sociální výchovy a snaží se naplňovat moderní principy výchovy uměním.

Vzhledem k tradičně vysoké poptávce, prosíme o co nejrychlejší rezervaci. Pokud máte zájem o podrobnější
informace o či rezervace, kontaktujte: bara.adolfova@gmail.com nebo volejte +420 608 957 317.

Můžete čekat program v délce 1,5 až 2 hodin v prostoru Královské a knížecí akropole na Starém purkrabství na Vyšehradě. Zde jsou rozmístěny scénografické objekty, kolem kterých bude probíhat několik neobvyklých her a zážitkových i poznávacích aktivit. Cílem není za každou cenu projít všemi stanovišti. Učitelé dostanou také pracovní listy vztahující se k tomuto tématu, aby se k němu mohli ve škole ještě v klidu vrátit.

Cena programu: dítě 90 Kč, učitel zdarma

Začátky programu vždy v 9:00 nebo 10:30


Umění - hra – vzdělávání. To jsou základní vyšehrátkovská hesla, která se snažíme programem dětské hřiště rozvíjet. Děti a učitelé odejdou z našeho programu nejen příjemně pobaveni, ale bude jim zprostředkován i umělecký zážitek a vzbuzena chuť k poznávání nových věcí. Doufáme, že rodiče a učitelé, kteří naše hřiště navštíví, vezmou naše divadelní atrakce jako podnět k rozhovoru s dětmi.

Soubor: soubor
soubor
soubor
Fotografie v tiskovém rozlišení:DAMUZA-vysehratky-pro-skoly.zip
Specifikace představení k tisku:DAMUZA-vysehratky-pro-skoly.pdf